Юридичні послуги

Юридичний відділ ТОВ «АФ» «ВІДА-АУДИТ» надає клієнтам послуги з:

- Реєстрації юридичних осіб;
- Реєстрації фізичних осіб-підприємців;
- Реорганізації акціонерних товариств шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю;
- Зміни типу та назви акціонерних товариств;
- Внесення змін до статутних документів підприємств всіх форм власності;
- Подготовки проведення загальних зборів акціонерів в акціонерних товариствах;
- Підготовки документів для ліквідація підприємств усіх форм власності;
- Підготовки документів для перетворення акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю;
- Підготовки документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб;
- Підготовки документів для переходу з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство;
- Підготовки пакету документів для реєстрації емісії цінних паперів;
- Підготовки пакету документів для реєстрації емісії облігацій;
- Приведення статутних документів акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами та доповненнями).

та інші послуги.