Юридичні послуги

Юридичний відділ ТОВ «АФ» «ВІДА-АУДИТ» надає клієнтам послуги з:

— Реєстрації юридичних осіб;
— Реєстрації фізичних осіб-підприємців;
— Реорганізації акціонерних товариств шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю;
— Зміни типу та назви акціонерних товариств;
— Внесення змін до статутних документів підприємств всіх форм власності;
— Подготовки проведення загальних зборів акціонерів в акціонерних товариствах;
— Підготовки документів для ліквідація підприємств усіх форм власності;
— Підготовки документів для перетворення акціонерного товариства в товариство з додатковою відповідальністю;
— Підготовки документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб;
— Підготовки документів для переходу з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство;
— Підготовки пакету документів для реєстрації емісії цінних паперів;
— Підготовки пакету документів для реєстрації емісії облігацій;
— Приведення статутних документів акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами та доповненнями).

та інші послуги.